FAQ

FAQ

FAQ Section
Hvor ofte bør et piano stemmes?
Som en grunnregel sier vi gjerne at et piano eller flygel som står i et privat hjem bør stemmes én gang i året. Da vil pianoet kunne stabilisere seg ganske bra, med bare mindre endringer i løpet av året. Dette er en god løsning som gir deg glede av pianoet ditt året igjennom. Med årlig tilsyn vil også mindre problemer bli oppdaget og utbedret før de utvikler seg til større og mer kostbare skader.

Er det svært varierende relativ luftfuktighet i rommet hvor pianoet står, typisk på grunn av skiftende temperatur, vil instrumentet bli lettere ustemt. Hvis du vil vite mer om løsninger på denne type utfordringer, kan du lese om klimaanlegg her.
Hva er grovstemming/opptrekk og hvorfor er det noen ganger nødvendig?
Hvis pianoet har stått lenge uten tilsyn (lenger enn et år) er det stor sjanse for at tonehøyden har sunket. De fysiske forholdene i en pianokonstruksjon gjør at dette ikke skjer jevnt over hele registeret, men i større og mindre grad i bass, midt og diskant. Da er det i praksis flere tusen kilo trykk som må flyttes for at stemmingen igjen skal bli riktig. Jeg sammenligner det ofte med å dytte en saccosekk opp en trapp; hvis du flytter den tre trinn oppover, vil gjerne deler av den falle minst et trinn nedover igjen.

Når vi skal stemme et slikt instrument vil det være nødvendig med en eller flere grovstemming først, rett og slett for å kunne få instrumentet til å stabilisere seg i riktig tonehøyde.
Kan et piano bli ødelagt av å stå ubrukt?
Selve lagringen ødelegger sjelden et piano hvis det står i fornuftige omgivelser. Hvis instrumentet står i årevis uten å bli spilt på eller få ettersyn, kan imidlertid noen problemer utvikle seg. Eksempelvis vil det kunne danne seg faste bindinger over friksjonspunktene i strengebanen, som rust og andre typer anløp. Når man så omsider bestemmer seg for å få instrumentet stemt, er det stor sjanse for at en eller flere strenger kan ryke i prosessen. Dette er ikke uopprettelige skader, men det kan være fint å være oppmerksom på disse tingene når man vurdere å få liv i et piano som har stått ubrukt lenge. Det kan også være at beboere man ikke visste om finner seg godt til rette inne i pianoer som står utbrukt – og det er ikke alltid så hyggelig…
Hva kan gjøres for at stemmingen skal holde lenger?
Det er utvilsomt forskjeller på instrumenter mht. holdbarhet på stemming. Det alle pianoer har felles er imidlertid at de holder best på stemmingen når luftfuktigheten i rommet er stabil, gjerne så nær 42% relativ luftfuktighet som mulig. Hvis du vil vite mer om løsninger på denne type utfordringer, kan du lese om klimaanlegg her.
Pianoet mitt er tungt å spille på. Kan noe gjøres?
Ja! Det er med instrumenter som med biler; de trenger ikke bare drivstoff – innimellom må det en service til. Pianoteknikere kaller dette for regulering; en optimalisering av all mekanikk i et piano. Et piano består av så mye som 6000 bevegelige deler, hovedsakelig treverk, ull, lær og metaller. For at alle disse delene skal fungere sammen er det nødvendig med justeringer helt ned på mikrometer-nivå. Hvis pianoet ditt er tungspilt så kan det a være på tide med en reguleringsservice – du vil garantert både kjenne og høre forskjellen! Send en forespørsel her for å få en vurdering.
Hvorfor sier app’en at jeg spiller feil?
Mange har stor glede og nytte av å bruke en app (Skoove, Simply Piano, Online Pianist , Yousician, osv.) til å lære seg å spille. App’en registrerer svingningene fra tonen du spiller, med utgangspunkt i at pianoet ditt er stemt med A4 = 440hz. Hvis pianoet ligger lavere (eller høyere) enn dette så er det ikke riktig tone som klinger, selv om du spiller riktige tangenter. Få stemt pianoet, og vips så er du i gang igjen. Ta kontakt her.
Kan skader i møbelet repareres?
Her er det vanskelig å si noe generelt, men det er nesten utrolig hva som går an! Små skjolder etter vann fra vaser, kopper eller eller annet er det som regel mulig å utbedre kraftig. Skader i polyesterlakk er også mulig å gjøre noe med. En full oppussing av møbelet er selvfølgelig også et alternativ, og det er virkelig fantastisk å se hvordan instrumentet kommer til sin rett igjen. Send en forespørsel her hvis du vil vite mer.
Klangen i pianoet er så metallisk. Er det noe som kan gjøres?
Ja, selvfølgelig! Ettersom tiden går og hammerne treffer strenger 10000-vis av ganger, skjer det en slitasje og hardpakking av filten på hammerhodene. De mister form og elastisitet. Som regel er det enkelte toner man reagerer på, og dette kan pianostemmeren utbedre i forbindelse med stemmingen. Hvis det gjelder større deler av instrumentet må det en grunnintonering av alle hammerhodene til. En større jobb, men det er ofte mulig å hente flott klang ut gjennom arbeid med hele hammerlaget. Send en forespørsel her hvis du vil vite mer.
Hva er grovstemming?
Kort sagt er grovstemming (eller opptrekk) nødvendig når pianoet er veldig ustemt, eller ligger langt unna kammertone. I slike tilfeller må det først en grov stemmerunde til, for at spenningen i instrumentet skal komme ca. der den skal være til slutt. Hvis instrumentet har stått mer enn et år uten stemming, vil det mest sannsynlig trenge en grovstemming før finstemmingen.
En streng har røket, hva gjør jeg?
Pianostrenger kan ryke på grunn av materialtretthet, både under stemming, under spilling og noen ganger bare helt av seg selv. De fleste tonene på et piano, gjerne fra F3 og oppover, har glatte stålstrenger som pianostemmeren gjerne kan erstatte ved et vanlig besøk. Hvis det er en basstreng som har røket må det tas spesifikke mål i instrumentet og en ny spunnet kobberstreng må lages, men det ordner selvfølgelig også din pianostemmer. Send en forespørsel her hvis du vil vite mer.
Hva er kammertone?
Kammertone er et felles utgangspunkt for stemming av instrumenter, definert ved hvor mange svingninger pr. sekund tonen A4 skal ha. Det er denne tonen vi tar utgangspunkt i når vi stemmer. A4 = 440 hz er standard kammertone i Norge i dag, men orkestre operer gjerne med 442 hz. Det er bra å stemme pianoet sitt til samme kammertone hver gang, spør gjerne pianostemmeren om dette slik at du er informert omkring ditt instrument.
Plassering av pianoet hjemme, og hva bør jeg gjøre hvis jeg vil flytte det?
Når du plasserer et piano i hjemmet, er det som regel møblering- og praktiske hensyn som kommer først. Det er ikke så mange steder et piano kan stå i en stue. Det er likevel noen ting det er verd å tenke på:
  • Plassér pianoet lang unna varmepumpe.
  • Plasser pianoet langt unna peis eller vedovn som er i bruk.
  • Ikke sett pianoet foran varmeovn.
  • Ikke sett pianoet slik at det får direkte sollys. Det fører til uttørking av treverket, og møbelet falmer fort.
  • Ikke sett pianoet på gulv med varmekabler.
  • I eldre hus er det lurt å sette pianoet mot en innervegg, ikke mot en yttervegg.
  • La det være minimum 10 cm klaring mellom bakveggen og instrumentet, slik at luften får sirkulerer fritt.
Hvis du skal flytte pianoet ditt til et annet sted i leiligheten/huset så kan det være fristende å forsøke å løfte selv – eller få noen venner til å hjelpe. Det kan absolutt gå bra, men vær oppmerksom på at de fleste pianoer veier 150 – 200 kilo. Selv om det står noen små hjul under pianoet dit, så er disse ikke beregnet for lengre transport, og de vil lage stygge merker i gulv. Kontakter du feks. flyttefoten.no har de spesialekompetanse på å flytte både pianoer og flygler. Det kan lønne seg i det lange løp…
Leverandører
I Oslo er vi heldige og har et godt tilfang på dyktige profesjonelle aktører, og hele fire kvalitetssterke pianobutikker som leverer alt fra konsertinstrumenter til rimelige pianoer, brukte pianoer som har blitt satt godt i stand, og totalrestaureringer. I alfabetisk rekkefølge: Aspheim Piano- og Flygelsenter (Bösendorfer, Shigeru, Schimmel og Kawai + restaureringer), Hellstrøm Piano (C. Bechstein, Steingraeber und Sohn + restaureringer) Pianoverkstedet Holte og Bakke (Yamaha, Sauter, Petrof + restaureringer), Steinway Gallery (Steinway & Sons, Boston, Essex). Ta kontakt med dem med dine ønsker, og hør hva de har å tilby. Husk at ingen pianoer er like; to instrumenter av samme modell kan klinge veldig forskjellig. Finn det instrumentet som passer for deg. Lykke til 😊